Ook in 2023 zal er een griezeltocht plaatsvinden in Welle!

Maspoe werkt hiervoor opnieuw samen met  VZW bij de Rie van op de Kat om dit ook de komende jaren te kunnen blijven aanbieden !


Na de drukte van 2022 gaan we enkele gerichte aanpassingen uitvoeren:
* We werken enkel met voorinschrijvingen en gelimiteerd per startuur.
* Tijdrovende standjes worden vervangen door andere zaken.
* We gaan voor de toer werken met drie tijdsblokken ipv twee
* Alle deelnemers zullen ook een deelname bandje krijgen die toegang tot het parcours verschaft en gecontroleerd wordt onderweg. Deelnemen zonder bandje is maw niet mogelijk.

 

Start en aankomst zijn voorzien in GBS Welle, Welleplein 3.
Tussen 18u en 21u kan er van daar gestart worden.
Nadien is er ook nog de mogelijkheid om iets te blijven drinken.

Groepsinschrijving

Komt u graag meegriezelen met een hele groep, dan kan u voor de inschrijving gebruik maken van dit formulier. Graag sturen naar running@maspoe.be VOOR 25 oktober 2023.


Bij de start krijg je een deelnamebandje waarmee je toegang krijgt tot het parcours.

Afhalen startbewijzen en daginschrijvingen

Na betaling krijgen de deelnemers een e-mail met een unieke barcode en praktische info. Mits vertoon van deze barcode kan deelnamebandje worden opgehaald.
Op maandag 31 oktober kunnen ze afgehaald worden aan de startlocatie vanaf 18.00 uur, hier zijn GEEN daginschrijvingen meer mogelijk

Bevestigingsmail + deelnameinfo

Alle individuele voorinschrijvers ontvangen meteen een bevestigingsmail met alle praktische informatie. I

Veiligheid

Alle deelnemers dienen de veiligheidsinstructies van de organisatie te volgen. Het parcours is op verschillende plaatsen verlicht, maar sommige stukken kunnen nog verraderlijk donker zijn. De organisatie raadt daarom aan iets lichtgevends mee te nemen.

Deelname van de volledige toer met buggy of rolstoel is niet eenvoudig wegens sommige smalle, onverharde stroken.
Deelname aan de Griezeltocht Welle gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

Persoonlijke gegevens

Bij deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor Maspoe. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met Maspoe. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Maspoe en zijn officiele partners, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

 

Extra!

De drie mooist versierde huizen van Welle kunnen een leuke prijs winnen ! Laat ons van Welle het grootste griezeldorp maken, versier je huis en val dus in de prijzen!  Enkele dagen vooraf kiezen we de drie winnaars!

Of ben je graag één van de griezels onderweg? Ook dat kan!

Via onderstaand contactformulier kan je je opgeven als deelnemend huis of als deelnemende griezel!