De Valckenier Running kalender 2021 zal ook dit jaar hinder ondervinden van de corona pandemie. We proberen wel minstens 6 joggings aan te bieden dit jaar. Er zal geen prijzenklassement opgemaakt worden in 2021. Regelmatigen die deelnamen aan 5 van de zes manches krijgen nog een kleine attentie.

De laatste manche gaat nog door in Ninove op zondag 17 oktober 2021

 

Reglement 2021

Regelmatigheidscriterium

Elke wedstrijd kan de deelnemer 1 punt aan regelmaat verdienen. Bij deelname aan minstens 5 wedstrijden, zal de deelnemer nog in aanmerking komen voor een extra naturaprijs.

Klassement Puntencriterium (NIET in 2021)

Voor de editie van 2020 zal er een nieuwe puntenberekening toegepast worden.

Voor de hoofdwedstrijden (= langste afstand) worden punten gescoord op basis van volgende tabel. Zoals je kan zien kunnen er meer punten behaald worden als er meer deelnemers zijn. Voor de andere wedstrijden worden er voor de eerste 50 atleten ook nog punten toegekend.
Indien een atleet meer dan één afstand loopt per wedstrijddag, geldt enkel de afstand met de hoogst behaalde punten.

Per atleet tellen de 9 beste resultaten.

Volgende geldprijzen (in EUR) zijn in 2020 van toepassing voor het eindklassement. Deelnemers moeten evenwel minstens aan 7 manches hebben deelgenomen.

  • Mannen: 100-75-50-40-30-25-20-15-10-10
  • Vrouwen: 75-50-40-30-20-15-10-10-10-10
  • Masters (M40) Mannen: 50-25-15
  • Masters (W40) Vrouwen: 35-25-15
  • Masters (M50) Mannen: 30-20-10
  • Masters (W50) Vrouwen: 30-20-10

Cumulatie van beide categoriën is niet mogelijk, maar de hoogste geldprijs is wel van toepassing. Bijvoorbeeld, als een master een hogere geldprijs kan halen in het overall-klassement, dan telt die prijs en schuiven de volgende atleten door in de ranking.

 

Volgende 14 deelnemers worden gecontacteerd en zullen een leuke naturaprijs ontvangen. Volledige lijst kan hier gevonden worden.

Vanaf 2022 is er opnieuw een volwaardig criterium met ook een slotavond en heel wat prijzen te verdelen!!